Giới thiệu

Trang chủ » Giới thiệu » Ban lãnh đạo công ty

Ban lãnh đạo công ty

+ Ông Huỳnh Thái Quốc - Chủ tịch Hội đồng Thành viên

+ Ông Đinh Nho Quyền - Giám đốc - Thành viên HĐTV

+ Ông Nguyễn Văn Hiểu - Phó Giám đốc - Thành viên HĐTV

+ Ông Bùi Văn Hoàng - Phó Giám đốc

+ Bà Đỗ Thị Hồng Vân - Kiểm soát viên

+ Bà Hồ Thị Kim Chưởng - Kế toán trưởng