Giới thiệu

Trang chủ » Giới thiệu » Đảng bộ

Đảng bộ

Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020:
- Đ/c Huỳnh Thái Quốc – Bí thư Đảng bộ
- Đ/c Đinh Nho Quyền – Phó Bí thư Đảng bộ
- BCH Đảng bộ: 7 người
- Có 4 Chi bộ trực thuộc : Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Quản lý Kỹ thuật, Chi bộ Công trình đô thị, Chi bộ Kế hoạch - Cây xanh - Thoát nước