thực hiện CTTN: "Tăng cường mảng xanh, dọn dẹp vệ sinh, sơn lại bia tưởng niệm, bia mộ Khu Di tích Gò Ô Môi"

15:03 | 25/04/2014


Trong tháng 3/2014 (Tháng Thanh niên), Chi đoàn Công ty thực hiện CTTN: "Tăng cường mảng xanh, dọn dẹp vệ sinh, sơn lại bia tưởng niệm, bia mộ Khu Di tích Gò Ô Môi" Việc làm này nhằm phát huy phong trào uống nước nhớ nguồn qua việc chăm sóc, bảo dưỡng phần mộ các chiến sỹ cách mạng. Qua đó nâng cao việc giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng tại Quận 7, nâng cao nhận thức, lý tưởng trong đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh các phần việc có ý nghĩa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;- Cách thực hiện:+ Công ty hỗ trợ nguồn cây trồng: 128 giỏ mỏ két, 250 giỏ chiều tím, 100 giỏ phước lộc thọ, 112 giỏ ắc ó, 100 giỏ lá trắng, 20 giỏ cỏ đậu, 4 cây sala.+ Đội Cây xanh hỗ trợ về kỹ thuật trồng.+ Chi đoàn huy động 30 đoàn viên tham gia thực hiện: Trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh khu vực, sơn lại mộ bia, bia tưởng niệm trong tháng 3/2014.+ Sau khi trồng xong, Chi đoàn cử lực lượng mỗi tuần 2 buổi dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc bảo dưỡng, tưới nước công viên kéo dài đến cuối năm đảm bảo Khu di tích xanh - sạch - đẹp.+ Đề nghị Phường Phú Thuận (đơn vị thụ hưởng) phối hợp cho lực lượng dân quân tuần tra giữ gìn cảnh quan, tránh việc lợi dụng Khu vực vắng sử dụng ma túy, phá hoại cảnh quan khu vực.