Tổ chức ra quân dọp dẹp, khơi thông 01 cửa xả thoát nước

15:07 | 25/04/2014


Tháng 3/2014, Chi đoàn thực hiện CTTN:Hiện trạng cửa xả bị người dân lấn chiếm, đổ rác, xà bần, cỏ mọc gây bít miệng cửa xả, không thoát nước được, ô nhiễm môi trường và mất vẽ mỹ quan đô thị. Chi đoàn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn với chủ đề tháng thanh niên “Tuổi trẻ Quận 7 tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Huy động 20 đoàn viên thanh niên của Chi đoàn tham gia, Đội thoát nước Công ty  hỗ trợ 5 công nhân, huy động 1 xe ép rác, 1 xe cuốc để thực hiện nạo vét cửa xả, trả lại mặt bằng thông thoáng để thoát nước tránh ô nhiễm.Trong quá trình thực hiện có mời đại diện Phường, Phòng QLĐT Quận chứng kiến, ký biên bản bàn giao cho Phường quản lý và tuyên truyền người dân xung quanh về việc bỏ rác đúng nơi quy định, không lấn chiếm cửa xả gây tắt thoát nước, giữ gìn mỹ quan đường phố.