Tin tức

Trang chủ » Tin tức » Chi tiết

hướng dẫn thực hiện biểu mẫu tự quan trắc, giám sát môi trường định kỳ cho doanh nghiệp sản xuất giấy, dệt nhuộm, chế biến thực phẩm hoạt động trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

Thứ ba, 22/04/2014, 15:59 GMT+7

Nội dung:

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường; căn cứ Nghị định 80/2006/ NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; căn cứ Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 80/2006/NĐ-CP; căn cứ Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về việc quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; căn cứ Thông tư 05/2008/TT-BTNMT này 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Qua quá trình đào tạo và hướng dẫn của tổ chức Tuân thủ Pháp luật Môi trường Châu Á (AECEN) về việc đơn giản hóa biểu mẫu tự quan trắc, giám sát môi trường định kỳ của doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp tự thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động trên địa bàn thành phố thực hiện biểu mẫu tự quan trắc giám sát môi trường định kỳ như sau:

1.    Đối tượng thực hiện:

Trong năm 2011 triển khai thực hiện thí điểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung thuộc 03 ngành: xeo giấy, dệt nhuộm và chế biến thực phẩm hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở triển khai biểu mẫu tự quan trắc, giám sát môi trường định kỳ cho tất cả loại hình doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2.    Nội dung thực hiện (theo biểu mẫu đính kèm) (hướng dẫn thực hiện đính kèm):

-         Báo cáo các thông tin chung về hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, các thay đổi trong quá trình hoạt động sản xuất 06 tháng gần nhất;

-         Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số về không khí xung quanh, khí thải công nghiệp, nước thải; tần suất đo đạc, lấy mẫu 03 tháng/lần;

-         Nhận xét kết quả, doanh nghiệp cam kết khắc phục hoặc cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường (trong trường hợp kết quả không đạt).

 

3.    Thời gian:

-         Thời gian bắt đầu thực hiện tự quan trắc, giám sát: tháng 6/2011;

-         Thời gian báo cáo: tháng 9, tháng 12/2011.

Báo cáo gởi về phòng Quản lý Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Hồ Chí Minh theo dõi, tổng hợp, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, số điện thoại:  38.221.861, số fax: 38.221.870. (Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghệ cao gởi thêm 01 bản báo cáo về Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp và Ban quản lý khu công nghệ cao để quản lý, các doanh nghiệp thuộc đối tượng cam kết bảo vệ môi trường gởi thêm 01 bản về phòng Tài nguyên Môi trường quận huyện để quản lý).

                                                                                                       (Tổ Tin học - Văn phòng Sở)

Loại: Thông tin cần biết
Đã phát hành: 17/06/2011 1:50 SA
ItemStatus: 3
TopItem: Không
ReadCounter: 3.248

Người viết : Hochiminhcity.gov.vn BOT