Tin tức

Trang chủ » Tin tức » Chi tiết

Thủ tục liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận

Thứ hai, 28/04/2014, 14:48 GMT+7

Nội dung:

THÀNH PHẦN HỒ SƠ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
DÀNH CHO TỔ CHỨC TRONG NƯỚC
 

 

Hồ sơ lập thành 02 bộ chính + 06 bộ photo, bao gồm:

- Ðơn xin giao đất (theo mẫu của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (bản sao);

- Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;

- Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất;

- Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất xin giao.

  

THÀNH PHẦN HỒ SƠ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
DÀNH CHO TỔ CHỨC TRONG NƯỚC
 

 

Hồ sơ lập thành 02 bộ chính + 06 bộ photo, bao gồm:

- Ðơn xin giao đất (theo mẫu của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (bản sao);

- Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;

- Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất;

- Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất xin giao.

 

 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
DÀNH CHO TỔ CHỨC TRONG NƯỚC
 

 

Hồ sơ lập thành 02 bộ chính + 06 bộ photo, bao gồm:

- Ðơn xin giao đất (theo mẫu của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (bản sao);

- Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;

- Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất;

- Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất xin giao.

 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ
DÀNH CHO TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT LÀM MẶT BẰNG SẢN XUẤT, KINH DOANH
 

 

Hồ sơ lập thành 02 bộ, bao gồm:

1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (theo mẫu số 01/ĐK-GCN - bản chính).

2. Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng (theo mẫu - bản chính).

3. THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT (theo mẫu số 02/ĐĐ - bản chính).

4. Quyết định thành lập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp và GCNĐKKD (bản photocopy có sao y).

5. Các giấy tờ về quyền được sử dụng đất (bản photocopy có sao y).

6. Quyết định về việc chuyển giao tài sản cố định để chuyển đổi doanh nghiệp; Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp để chuyển đổi doanh nghiệp (nếu có, bản photocopy – có sao y).

7. Phương án sản xuất kinh doanh (theo mẫu - bản chính).

8. Chứng từ về nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (năm gần nhất).

9. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy, giấy phép kinh doanh ngành nghề đối với ngành nghề pháp luật có quy định phải có giấy phép (nếu việc sử dụng đất có ảnh hưởng đến môi trường, phòng cháy chữa cháy).

10. Văn bản về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (nếu có, bản photocopy có sao y) – đối với doanh ngiệp nhà nước.

11. Bản đồ hiện trạng vị trí (02 bản chính + 03 bản photocopy - trường hợp bản đồ vị trí đo vẽ theo tài liệu 299/TTg hoặc tài liệu 02/CT thì trích lục thêm bản đồ địa chính mới).

Địa chỉ trang web: http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn

Vào: - Hướng dẫn thủ tục.

         - Quy trình, thủ tục và biểu mẫu của Phòng Đăng ký và Kinh tế đất.

 

 
 

Loại: Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực đất đai
Đã phát hành: 02/01/2013 3:15 CH
ItemStatus: 3
TopItem: Không
ReadCounter: 782

Người viết : Hochiminhcity.gov.vn BOT