Tin tức

Trang chủ » Tin tức » Chi tiết

Văn bản mới nhận đến ngày 15-3 (phần 2)

Thứ ba, 22/04/2014, 15:59 GMT+7

Nội dung:

 (PLO) Bao gồm các nội dung về sử dụng tài khoảng vốn FDI; quy tắc ứng xử của y bác sĩ; chế độ nhuận bút; chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu; Đề án phát triển thị trường chứng khoán phái sinh; hóa đơn, chính sách thuế, hải quan...

TT 05/2014/TT-NHNN ngày 12-3: Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

TT 07/2014/TT-BYT ngày 25-2:.Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

TTLT 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐ-BTC ngày 5-3: Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

NĐ 18/2014/NĐ-CP ngày 14-3: Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí và xuất bản.

QĐ 21/2014/QĐ-TTg ngày 13-3: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QĐ 22/2014/QĐ-TTg ngày 13-3: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục Thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QĐ 23/2014/QĐ-TTg ngày 13-3: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

TT 30/2014/TT-BTC ngày 7-3: Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu.

CV  100/TB-VPCP ngày 10-3: Về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần 3 của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.

CV 259/GSQL-GQ1 ngày 5-3: Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan.

QĐ 277/QĐ-LĐTBXH ngày 13-3: Thành lập Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn VN.

QĐ  362/QĐ-TTg ngày 11-3: Phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền toàn quốc giai đoạn 2014 - 2025.

QĐ  363/QĐ-TTg ngày 11-3: Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015" và Đề án "Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng".

QĐ 366/QĐ-TTg ngày 11-3: Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.

QĐ 368/QĐ-TTg ngày 12-3: Phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020.

QĐ 369/QĐ-TTg ngày 12-3: Sửa đổi Hiệp định về tổ chức và hoạt động và Điều lệ Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế (IBEC).

CV 676/TCT-CS ngày 6-3: Gạch địa chỉ cũ bằng mực đỏ trên hóa đơn.

CT 805/CT-BNN-TCTS ngày 6-3: Tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

QĐ 818/QĐ-BGDĐT ngày 11-3: Đổi tên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài gòn thành Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

QĐ  824/QĐ-BGDĐT ngày 11-3: Thành lập Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La.

CV 1564/VPCP-KTN ngày 11-3: Đầu tư xây dựng Dự án đường Hành lang ven biển phía Nam giai đoạn 2 và Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

QĐ 1694/QĐ-BCT ngày 3-3: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.

TB 2342/TB-TCHQ ngày 10-3: Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

CV 2482/TCHQ-GSQL ngày 12-3: Thực hiện Công văn 875/BTC-TCT ngày 17/01/2014.

CV 2877/BTC-TCHQ ngày 7-3: Hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

CV 2976/BTC-TTr ngày 10-3: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

CV   2302/TCHQ-TXNK ngày 7-3: Tiêu chuẩn kỹ thuật của xe đạp đua địa hình.

Loại: Thông tin tổng hợp lĩnh vực khác
Đã phát hành: 18/03/2014 9:10 SA
ItemStatus: 3
TopItem: Không
ReadCounter: 173

Người viết : Hochiminhcity.gov.vn BOT