Tin tức

Trang chủ » Tin tức » Chi tiết

Văn bản mới nhận đến ngày 7-3 (phần 2)

Thứ ba, 22/04/2014, 15:59 GMT+7

Nội dung:

 (PLO) Bao gồm các nội dung về chính sách thuế thu nhập cá nhân; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế GTGT; giải quyết tranh chấp lao động, đình công; ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thanh toán qua ngân hàng của hàng xuất khẩu; gia hạn nộp thuế...

CV 467/LĐTBXH-LĐTL ngày 26-2: Phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công.

CV 503/TCT-CS ngày 20-2: Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế.

CV 505/LĐTBXH-LĐTL ngày 28-2: Về việc áp dụng quy định về xử lý kỷ luật sa thải.

CV 508/TCT-CS ngày 20-2: Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

CV 516/TCT-CS ngày 21-2: Về thuế giá trị gia tăng.

CV  517/TCT-CS ngày 21-2: Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

CV  518/TCT-HTQT ngày 21-2: Áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Nhật Bản.

CV  520/TCT-CS ngày 21-2: Về việc đề nghị bổ sung hồ sơ.

CV 540/TCT-CS ngày 24-2: Rà soát các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chuyển quyền sử dụng đất.

CV 541/TCT-CS ngày 24-2: Ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

CV 542/TCT-TNCN ngày 24-2: Về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

CV 543/TCT-CS ngày 24-2: Lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với nông, lâm, thủy sản, hải sản không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

CV 544/TCT-CS ngày 24-2: Thanh toán qua ngân hàng của hàng xuất khẩu.

CV 568/TCT-CS ngày 26-2: Xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn.

CV  570/TCT-TNCN ngày 27-2: Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản.

 


 

CV  572/TCT-DNL ngày 27-2: Chính sách thuế đối với tài sản cố định dùng để cho thuê.

CV 580/TCT-CS ngày 27-2: Về việc chính sách giảm tiền thuê đất.

CV  586/TCT-CS ngày 27-2: Tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế giá trị gia tăng.

CV 603/TCT-KK ngày 27-2: Kê khai phí đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập.

CV 604/TCT-KK ngày 27-2: Phạt chậm kê khai thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

CV 624/TCT-CS ngày 28-2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT.

CV 1744/TCHQ-TXNK ngày 21-2: Về thủ tục thuế đối với xe ô tô mang biển số ngoại giao.

CV  1747/TCHQ-TXNK ngày 21-2: Về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

CV 1768/TCHQ-GSQL ngày 21-2: Về hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

CV 1800/TCHQ-TXNK ngày 24-2: Về việc hoàn thuế nhập khẩu.

CV  1957/TCHQ- GSQL ngày 26-2: Sử dụng mã loại hình khi xuất trả hàng hóa cho khách hàng nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ 3, xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

CV 1984/TCHQ-GSQL ngày 27-2: Về thủ tục nhập khẩu mặt hàng gỗ có nguồn gốc từ Campuchia.

CV 2019/TCHQ-TXNK ngày 28-2: Về việc vướng mắc chính sách thuế.

CV 2088/TCHQ-GSQL ngày 28-2: Giám sát, quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất tại địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa Quang Tâm.

CV 2101/TB-TCHQ ngày 3-3: Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

CV 2179/TCHQ-GSQL ngày 4-3: Thành lập chi nhánh để thực hiện quyền xuất nhập khẩu.

CV 2495/BTC-TCHQ ngày 27-2: Dừng gia hạn nộp thuế.

CV 2589/BTC-TCHQ ngày 28-2: Áp dụng biện pháp cưỡng chế.

CV 2629/BTC-TCHQ ngày 3-3: Hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng.

Loại: Thông tin tổng hợp lĩnh vực khác
Đã phát hành: 08/03/2014 8:00 SA
ItemStatus: 3
TopItem: Không
ReadCounter: 212

Người viết : Hochiminhcity.gov.vn BOT